Fem anledningar till att sälja fakturor

Företag som väljer att sälja fakturor får betala en mindre avgift per faktura. Det är nackdelen. Men vad är fördelarna?
1. Få pengarna direkt
Vid försäljning till privatpersoner är det vanligt med 30 dagars betalningstid. Om företaget skickar ut fakturan den första kan kravet vara att betalning ska vara inne den sista samma månad. När företag säljer till företag kan däremot betydligt längre betalningstider förekomma. Det är inte ovanligt att stora företag samt statliga myndigheter har 90 dagars betalningstid. Det kan därmed ta tre månader till att företaget få sina pengar.
Genom att sälja fakturor ges tillgång till pengarna direkt. Samma dag som kreditföretaget skickar ut fakturan betalas beloppet ut till företaget som sålt fakturorna. Därmed behöver inte stora belopp låsas i kundfordringar.
2. Få likviditet för egna kostnader
Företag som köper in varor, förädlar dessa och sedan säljer till högre pris för att sälja fakturor och då låser stora kapital i deras produkter. I detta fall kan likviditetsbrist innebära att produktionen ”haltar”. Trots goda ekonomiska siffor kan man inte köpa in nytt råmaterial.
Genom att sälja fakturor skapas bättre likviditet. Med ett jämnare och enklare flöde blir det lättare att planera inköpen utan att detta ska hindra vidare produktion.
3. Öppnar för snabba beslut
Många företag som kan sälja fakturor gör detta enbart när behoven uppstår. Man säljer alltså inte löpande utan enbart när likviditeten snabbt måste förbättras. Ett företag kan plötsligt se en god affärsmöjlighet och behöver ett större belopp för att kunna genomföra köpet.
Genom att sälja fakturor kan affärsmöjligheter tas tillvara på. Genom att avtalet redan finns med kreditföretaget kan man snabbt få det belopp som krävs för att kunna genomföra köpet.
4. Ta bort kreditrisken
När en vara eller tjänst först levereras och man sedan förväntas få betalt via faktura tas alltid en risk. Det kan innebära att kunden inte betalar, även efter påtryckningar, och att man därmed får en kreditförlust. För microföretag kan dessa förluster slå extremt hårt.
Genom att sälja fakturor kan kreditrisken elimineras. Detta sker genom att man väljer att sälja fakturor utan regress. Det kostar visserligen mer än om regress finns men samtidigt ges ett totalt ekonomiskt skydd mot kreditförlust. Nu ligger istället hela risken hos kreditföretaget.
5. Minskar kreditrisken
Väljs fakturaförsäljning med regress försvinner inte kreditrisken helt. Vid en kreditförlust kommer denna att hamna på företaget. Men det innebär ändå en minskad kreditrisk.
Genom att sälja fakturor ökar kundens betalningsvilja. Det är nämligen mycket stor skillnad på att få en faktura från ett litet företag mot att få samma faktura från ett stort kreditbolag. Kreditbolaget har rutiner kring hur man gör när fakturor inte blir betalda. Det är inte något större problem om påminnelser behöver skickas, om inkasso blir inkopplad eller om avbetalning behöver ordnas.
När en kund får en faktura från ett kreditföretag finns denna vetskap. Betalar de inte kommer ärendet att drivas vidare. Därmed skapas en större betalningsvilja och en lägre kreditrisk.
Det ska ställas mot hur en egenföretagare inte alltid har tiden, orken eller kunskapen som krävs för att driva in obetalda fakturor.