Några fakta att känna till om kremering

Funderar du på om du vill bli kremerad eller jordbegravd när du avlidit? Har du en anhörig som just har dött och du ska kontakta en begravningsbyrå. Vad kan då vara bra att känna till om kremering för att kunna ta ett bra beslut? Handlar det om dig själv bör du på informera dina anhöriga om din önskan så att de känner till den när det blir aktuellt.
Hur tar man beslutet?
Det enklaste är att kontakta en begravningsbyrå och rådgöra. De informerar om vad som gäller för både kremering och jordbegravning. Väljer man kremering tar byrån kontakt med Skatteverket för att få ut ett dödsbevis och ordnar sedan med allt det praktiska.

Hur vanligt är det med kremering?
Idag är det nästan åtta av tio som väljer kremering hos begravningsbyrå.
Vad finns det för skäl som talar för en kremering?
Långt tillbaka var det risk för smittspridning som låg bakom ett beslut om kremering. Idag handlar det mer om miljöaspekten och om platsbristen. Särskilt i storstadsområdena kan det vara platsbristen som styr.
Väljer man kremering har man flera olika alternativ när det gäller askan. Den kan läggas i en urna och gravsättas i egen grav. Ofta har man då en mindre ceremoni i samband med gravsättningen.

Askan kan också spridas ut i en minneslund. Det är kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för detta. De anhöriga ska inte veta var askan sprids ut utan får bara ett bevis på att allt är klart och de kan besöka minneslunden. Det blir allt vanligare att man önskar sprida ut askan i havet eller i naturen. Då behövs ett särskilt tillstånd som man kan få hjälp med via sin begravningsbyrå.

Enligt begravningslagen måste en avliden person begravas eller kremeras inom en månad från dödsfallet. Väljer man kremering har man sedan ingen bortre gräns för när man kan hålla en begravningsliknande ceremoni med urnan i centrum. Det ger alltså ytterligare handlingsutrymme med en kremering.

Finns det nackdelar med en kremering?
De som förespråkar jordbegravning hävdar att det gynnar sorgeprocessen att följa den avlidne genom begravningsceremonin och fram till gravsättning. Det blir lite mera konkret än vad det blir i samband med en kremering.

Vad kostar en kremering?
Den kostar ingenting eftersom kostnaden tas från begravningsavgiften som alla bidrar till via skattsedeln. Den enda kostnad som är kopplad till kremering är att den avliden måste ligga i en kista som du kan ordna med via din begravningsbyrå.