Besök din begravningsbyrå i förebyggande syfte

De flesta av oss tar inte kontakt med en begravningsbyrå förrän det är någon anhörig som har avlidit. Det finns dock goda skäl till att det kan vara bra att ta kontakt med dem innan man själv avlider. Man ska helst inte vänta tills en dödlig sjukdom gör sig påmind utan göra det när man är mitt i livet. Vem vet vad man möter i morgon? Vad kan då en begravningsbyrå hjälpa till med för tjänster i förebyggande syfte?

Vita arkivet eller Livsarkivet
På de olika begravningsbyråerna finns det tillgång till något som brukar kallas för Vita arkivet, Livsarkivet eller något liknande. Där får man handledning i vad som kan vara bra att berätta för de efterlevande. Det kan handla om utformningen av begravningsceremonin av en begravningsbyrå vad gäller sånger, musik och tal. Det kan röra sig om färg på kläder och blommor. Man kan även berätta om man vill bli kremerad och var man vill gravsättas. Önskar man en egen grav eller att askan sprids i en minneslund eller på annat ställe.

I det dokumentet kan man även berätta lite mer om sig själv som kan vara bra för de efterlevande att känna till. Informera om vilka försäkringar och andra avtal som finns. Det blir mycket enklare för de anhöriga att avsluta dödsboet om de känner till så mycket som möjligt.
Det vita arkivet eller livsarkivet kan man förvara i pappersform i hemmet eller i bankfacket. Det gäller bara att vara tydlig med var det förvaras så att de efterlevande enkelt kan ta del av det när det blir dags. Idag kan man även förvara sitt arkiv digitalt hos en begravningsbyrå. Berätta för de anhöriga vilken byrå som anlitats. Fördelen med ett digitalt arkiv är att det är enklare att gå in och göra ändringar om det skulle behövas.
I arkivet bör man ange om det finns ett testamente eller framtida fullmakt. Det är separata dokument men de bör omnämnas i arkivet för att undvika att de förbises.

Juridisk hjälp
Går man i tankarna att upprätta ett testamente för att fördela sin kvarlåtenskap behöver man upprätta ett testamente. Det är särskilt viktigt om man har särkullsbarn att ta hänsyn till. Man kan göra det på egen hand, men på en begravningsbyrå kan man få hjälp med enklare former av testamenten. Rör det sig om mer omfattande eller komplicerade testamenten bör en jurist kopplas in. Begravningsentreprenören har ett nära samarbete med olika jurister och kan hjälpa till att skapa kontakt.
Man kan ha fullmakt till exempel på banken eller i samband med en bouppteckning. Det är något som de flesta känner till. Helt nyligen skapades en ny form av fullmakt, som ännu inte blivit känd av den breda allmänheten. Det är en framtida fullmakt där man tillåter anhöriga att ta beslut om till exempel boende eller vårdform när man själv inte är kapabel att fatta egna beslut. Den fullmakten kan man få hjälp med hos en jurist. Det är noga med formuleringen för att den ska gälla. Även här kan en begravningsbyrå förmedla kontakt.