Förbättringsområden för rekryteringsstrategin

Att hitta rätt personal till företaget är avgörande. Förutom att de innehar rätt kompetens, är det säkerligen en rad personliga egenskaper som är särskilt gynnsamma i den bransch ni är verksamma inom. Att rekrytera är en process som gör att många små och medelstora företag får lägga sin kärnverksamhet åt sidan, för att fokusera på att hitta nya talanger. Många väljer därför att anlita en rekryteringsfirma som kan hjälpa till.

Men det kostar, givetvis. För den som vill förbättra den egna rekryteringsstrategin internt finns det ett antal saker som är bra att känna till. Kanske hittar ni något nytt att implementera. Här tar vi upp ett antal saker som kan vara bra att testa på för rekrytering.

Använd sociala medier i er rekrytering
Väldigt många idag använder sociala medier för att hitta ny talang. Storföretagen gör det väldigt framgångsrikt. Det är där som många spenderar sin tid, och således är det också bra att synas där. Se till att skapa en profil på sociala medier som stämmer väl överens med ert koncept.

Titta på nischade platsbanker
Om ni behöver en specifik kompetens kan det vara svårt att hitta den genom att annonsera på de stora jobbportalerna. Det betyder inte att man inte behöver annonsera rekrytering stockholm där – chansen kan givetvis finnas – men utan framgång där finns det ofta mer nischade platsbanker att titta på för rekrytering. Det kan också vara en idé att annonsera i facktidningar i din bransch. Den tidningen läses kanske av folk med just den kompetensen som du efterfrågar. Givetvis är det bra att lägga ned energi på annonsens utformning. Jobbet bör beskrivas tydligt och kort – och lockande, utan att sanningen skarvas på, givetvis.

Rekrytering av passiva kandidater
Passiva kandidater är sådana som har den kompetens du eftersöker, men som är anställda och inte aktivt letar efter ett nytt jobb. Ofta är det dessa personer som är mest kvalificerade och som verkar passa allra bäst för den position som ni erbjuder. Att personligen ta kontakt med dem för att visa att det finns ett intresse av deras kompetens, kommer sannolikt att ge dig deras uppmärksamhet. När något väl händer på deras arbetsplats, kan ditt företag sedan vara det första som den personen går till.

Lägg ned energi på intervjuns utformning
När du intervjuar en kandidat – så intervjuar de också dig. Se till att intervjun är bekväm och att det inte är stressigt. Utforma intervjun efter kandidaten. Om de ska arbeta med en grupp kan du testa på en gruppintervju.

Försök att visa upp kulturen på ert företag så tydligt som det går. Har ni en kultur där ni skämtar mycket, kan du försöka implementera det i intervjun. Det här hjälper er att hitta en person som både är kompetent och som passar in i gruppen på bolaget.

Rekrytering vid universitet
Att i ett tidigt skede knyta kontakt med studenter innebär att ni får möjlighet att lära känna framtidens medarbetare, ledare och chefer. Det här kan potentiellt stärka dig i rollen som arbetsgivare, och göra ditt företag mer attraktivt för studenter som snart ska examineras.