Fuktskadad vägg – Tre tydliga tecken 

Vattenskador på väggarna kan komma från utsidan, till exempel en storm, eller från insidan, till exempel ett trasigt rör. Vattenskador på gipsväggar kan, om de inte åtgärdas, orsaka strukturella problem och mögel. Vattenskador på väggarna behöver inte bli ett större problem tack vare expertis från experter på vattenskador. 

Tre indikatorer på vattenskador på väggarna 

När du granskar dina omständigheter ska du ha följande lista i åtanke: 

  • Gipsväggar som har mjuknat. 
  • Färg som bubblar eller spricker. 
  • Missfärgning 

Mjuka väggar 

Den vanligaste indikatorn på vattenskador i väggar är uppmjukad gipsvägg – laga vattenläcka. När baksidan av gipsväggen blir våt, men utsidan ser normal ut, sker en mjukgöring. Om väggen buktar eller blir nedtryckt, kan väggen ha skadats av vatten utan att du har vetat om det. 

Färg som bubblar eller spricker 

När vatten samlas bakom färgen, sträcker det ut färgen på ytan, vilket gör att den bubblar. Det är enkelt att hitta denna form av vattenskada, men det finns inget sätt att veta hur mycket vattenskada som har uppstått bakom kulisserna i väggarna. Det är okej att trycka sönder små bubblor så länge du är beredd att moppa upp röran. Det finns en chans att vattnet fortsätter att rinna genom hålet, men om du är medveten om faran kan du använda handdukar för att begränsa skadan. Större vattenbubblor bör ignoreras och en professionell hantverkare bör kontaktas. De har nödvändiga verktyg och rätt utrustning för att ta hand om den stora mängden instängt vatten, samtidigt som de minimerar skadorna på väggen. Både stora och små bubblor som tyder på vattenskador i väggen bör rapporteras till professionella vattenskadebiträden. Det finns en hög risk för att det har uppstått en vattenskada bakom väggen, vilket i likhet med de andra tecknen kan leda till mögel. 

Fukt i tvättstuga eller badrum 

Fukt i ett hus ger stora problem med tiden. Om fukt inte åtgärdas kan det tränga igenom och orsaka kostsamma skador på byggnadsdelar. Ett hus med hög fukthalt i byggnadsmaterial eller luft är den vanligaste orsaken till mögel som ofta orsakar allergiska besvär samt dålig lukt. Det är inte ovanligt att fukt skadar byggnadsmaterial så pass att det förlorar hållfasthet samt form. Det kan handla om fönsterbågar som ansatts av rötangrepp, spånskivor som förstörs, buktande parkettgolv samt träbjälkar som ruttnat och kollapsar. Än värre är att hälsofarliga ämnen i exempelvis lim, färg och spackel frigörs när fukt angriper byggnadsmaterial. 

 

Fuktskador i badrum och tvättstuga 

Majoriteten av fuktskador sker i badrum vilket inte är förvånande eftersom ett badrum hanterar mycket fukt och vatten. Tvättstugor drabbas också ofta av fuktskador vanligtvis på grund av otäta genomföringar i golv och väggar samt läckande rör. En golvbrunn som monterats felaktigt mot golvets brunnsmanschett eller plastmatta kan skapa problem. Trasiga slangar, läckande tvättmaskiner och felaktiga kopplingar kan vara orsak till fuktskador. Ett felkonstruerat golv eller ett golv som är i dåligt skick kan orsaka ganska omfattande skador som blir dyra att reparera. 

 

Tecken på fukt 

Ett stort varningstecken på fukt är att lukten badrummet eller tvättstugan är unken vilket kan vara tecken på fukt mellan tätskikt och plattor. Ett annat tecken på fukt är fläckar i tak, golv eller väggar i rum som gränsar till badrummet eller när badrummets yttervägg har fuktfläckar på sockeln och fasad. Skador från fukt kommer inte att försvinna av sig själva och kommer garanterat att förvärras med tiden. Ju längre tid det tar innan fuktskador samt orsaken till fuktskadorna åtgärdas desto dyrare kommer det bli att renovera. 

 

Förebygg fuktskador 

Om du underhåller ditt badrum regelbundet minskar riskerna för vattenskador. Dessutom blir det billigare att renovera om du upptäcker felen i tid. I en tvättstuga som är dåligt ventilerad kan en avfuktare förhindra att fukt sprider sig i resten av huset. Den kommer också att hjälpa till med att torka tvätten fortare. Viktigast är att dock att fastigheten har ett tillförlitligt ventilationssystem som kan ta hand om fukt från våtutrymmen (såsom badrum och tvättstuga) samt tillföra torr luft till husets andra rum. En bra investering är att se till att fastigheten har ett bra och effektivt ventilationssystem (eller avfuktare) för att förhindra skador som är mycket dyra att reparera. 

 

Renovering av fuktskador 

Ett hus kan dock ha en dålig dränering, Hitta hussvamp, läckande tak eller dålig grundkonstruktion vilket innebär att det inte kommer att hjälpa med ett bra och torrt klimat inne i huset. Det är viktigt att all renovering utförs fackmannamässigt för att försäkringar ska kunna gälla. Ett bra tips är att begära ett intyg när renoveringen är klar att arbetet utförts enligt gällande branschregler. Det är rekommenderat att inte vänta för länge med renovering av ett badrum eller tvättstuga.